Očné sprchy

Bezpečnosť na pracovisku je prvoradá.
Ak sa ale napriek tomu na pracovisku stane nepredvídaný úraz je potrebné siahnuť po účinnom a rýchlom riešení.
My sa špecializujeme na bezpečnú očistu tela po kontaminovaní zdraviu škodlivou látkou za pomoci bezpečnostných spŕch a očných vôd.